kotiarvostelutmeistäottaa yhteyttä
Haku
Yleiset suodattimet
EN DE IT NL ES FR SV DA NO FI AR TL
lydian-logo
Bitcoin

Bitcoin (BTC)

Hinta
$ 33,288.00
ethereum

Ethereum (ETH)

Hinta
$ 2,020.63
Cardano

Cardano (ADA)

Hinta
$ 1.33
XRP

XRP (XRP)

Hinta
$ 0.699403
litecoin

Litecoin (LTC)

Hinta
$ 139.27
tähtien

Stellar (XLM)

Hinta
$ 0.269048

ehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen palvelumme käyttöä.

Viimeksi päivitetty: huhtikuu 25, 2021

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen palvelun käyttöä.

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkukirjain on isolla, on merkitys määritelty seuraavissa olosuhteissa. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikkö vai monikko.

Määritelmät

Näissä käyttöehdoissa:

Tytäryrityksellä tarkoitetaan yksikköä, joka valvoo, jota osapuoli valvoo tai jolla on yhteinen määräysvalta osapuolen kanssa, jolloin "määräysvallalla" tarkoitetaan vähintään 50 prosentin omistusta osakkeista, oman pääoman osuudesta tai muista arvopapereista, joilla on oikeus äänestää johtajien valinnassa muu hallintoviranomainen.

Tili tarkoittaa ainutkertaista tiliä, joka on luotu sinulle pääsyäksesi Palveluumme tai sen osiin.

Maa viittaa Singaporeen.

Yritys (jota kutsutaan tässä sopimuksessa joko "Yhtiöksi", "Meiksi", "Meiksi" tai "Meidän") viittaa osoitteeseen Lydian.io, Gateway West # 14-03A. 150 Beach Road 189720, Singapore.

Laite tarkoittaa mitä tahansa laitetta, jolla on pääsy Palveluun, kuten tietokonetta, matkapuhelinta tai digitaalista tablettia.

Palvelu viittaa verkkosivustoon.

Ehdot ja ehdot (kutsutaan myös nimellä ”Ehdot”) tarkoittavat näitä ehtoja, jotka muodostavat koko sopimuksen sinun ja yrityksen välillä Palvelun käytöstä.

Kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelu tarkoittaa mitä tahansa kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelua tai sisältöä (mukaan lukien tiedot, tiedot, tuotteet tai palvelut), joita Palvelu saattaa näyttää, sisällyttää tai asettaa saataville.

Verkkosivusto viittaa osoitteeseen Lydian.io, johon pääsee osoitteesta https://lydian.io/

Sinulla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää Palvelua tai käyttää sitä, tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää tai käyttää Palvelua.

tunnustus

Nämä ovat tämän Palvelun käyttöä koskevat ehdot ja ehdot sekä Sinun ja Yrityksen välinen sopimus. Nämä ehdot määrittelevät kaikkien käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet palvelun käyttöön.

Pääsy Palveluun ja sen käyttö riippuu siitä, että hyväksyt ja noudatat näitä ehtoja. Nämä ehdot koskevat kaikkia kävijöitä, käyttäjiä ja muita, jotka käyttävät Palvelua tai käyttävät sitä.

Käyttämällä Palvelua tai käyttämällä sitä, sitoudut sitoutumaan näihin ehtoihin. Jos olet eri mieltä näiden ehtojen kanssa, et voi käyttää Palvelua.

Asiakas vakuuttaa, että olet yli 18-vuotias. Yhtiö ei salli alle 18-vuotiaiden käyttää palvelua.

Pääsy Palveluun ja sen käyttö riippuu myös siitä, että hyväksyt ja noudatat Yhtiön tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytännössämme kuvataan käytäntömme ja menettelytavat, jotka koskevat henkilötietojesi keräämistä, käyttöä ja luovuttamista, kun käytät sovellusta tai verkkosivustoa, ja kertoo sinulle yksityisyyden oikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua. Lue tietosuojakäytäntömme huolellisesti ennen palvelumme käyttöä.

Käyttäjätilit

Kun luot tilin kanssamme, sinun on annettava meille tarkat, täydelliset ja ajantasaiset tiedot. Laiminlyönti on Ehtojen rikkomista, mikä voi johtaa tilisi välittömään lopettamiseen Palvelumme kautta.

Olet vastuussa salasanan suojaamisesta, jota käytät palveluun pääsemiseen, sekä kaikista salasanasi alla olevista toiminnoista tai toimista, riippumatta siitä, onko salasanasi palvelumme vai kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelun kanssa.

Suostut olemaan luovuttamatta salasanaasi kolmannelle osapuolelle. Sinun on ilmoitettava asiasta meille heti saatuasi tiedon tietoturvaloukkauksista tai tilisi luvattomasta käytöstä.

Et saa käyttää käyttäjänimenä toisen henkilön tai yhteisön nimeä tai sitä, joka ei ole laillisesti käytettävissä, nimeä tai tavaramerkkiä, jolle sovelletaan muita oikeuksia kuin muuhun henkilöön tai yhteisöön kuin sinuun, tai nimeä, joka on muuten loukkaavaa, mautonta tai säädytöntä.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen alkuperäinen sisältö (lukuun ottamatta Sinun tai muiden käyttäjien tarjoamaa sisältöä), ominaisuudet ja toiminnot ovat ja pysyvät yhtiön ja sen lisenssinantajien yksinomaisena omaisuutena.

Palvelua suojaavat tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut sekä maan että ulkomaiden lait.

Tavaramerkkejä ja kauppapukua ei saa käyttää minkään tuotteen tai palvelun yhteydessä ilman yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Linkit muille sivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille tai palveluihin, joita yritys ei omista tai hallitse.

Yhtiöllä ei ole minkäänlaista valvontaa minkään kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai palvelujen sisällöstä, tietosuojakäytännöistä tai käytännöistä eikä se ole vastuussa niistä. Tunnustat ja hyväksyt myös, että Yritys ei ole suoraan tai epäsuorasti vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut tai jonka väitetään johtuvan tällaisen sisällön, tavaroiden tai palvelujen käytöstä tai vedoten niihin. tai tällaisten verkkosivustojen tai palveluiden kautta.

Suosittelemme, että luet kaikkien käyttämiesi kolmansien osapuolien verkkosivustojen tai palveluiden ehdot ja tietosuojakäytännöt.

Lopettaminen

Voimme lopettaa tai keskeyttää tilisi välittömästi, ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta, jos rikot näitä ehtoja.

Irtisanomisen jälkeen oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi. Jos haluat lopettaa tilisi, voit yksinkertaisesti lopettaa palvelun käytön.

Vastuun rajoitus

Huolimatta mahdollisista vahingoista, Yrityksen ja sen toimittajien koko vastuu näiden ehtojen ja kaikkien edellä mainittujen oikeuksien korvausvelvollisuudesta rajoittuu Palvelun kautta tosiasiallisesti maksamaan määrään tai 100 USD jos et ole ostanut mitään Palvelun kautta.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Yhtiö tai sen tavarantoimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, vahinkojen menetys voittojen, tietojen menetys tai muut tiedot liiketoiminnan keskeyttämiseen, henkilövahinkoihin, yksityisyyden katoamiseen, joka johtuu Palvelun, Palvelun, kolmannen osapuolen ohjelmistojen ja / tai Palvelun kanssa käytettävien laitteiden käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, tai muutoin näiden ehtojen minkä tahansa säännöksen yhteydessä), vaikka Yhtiölle tai jokaiselle toimittajalle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka korjaustoimenpide olisi sen olennaisen tarkoituksen vastainen.

Jotkut osavaltiot eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista tai vastuun rajoittamista satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mikä tarkoittaa, että jotkut yllä olevista rajoituksista eivät välttämättä ole voimassa. Näissä osavaltioissa kummankin osapuolen vastuuta rajoitetaan lain sallimissa rajoissa.

Vastuuvapauslauseke "AS IS" ja "AS AVAILABLE"

Palvelu tarjotaan Sinulle "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavilla", ja siinä on kaikki viat ja viat ilman minkäänlaista takuuta. Voimassa olevan lain sallimissa rajoissa yhtiö omasta puolestaan ​​ja tytäryhtiöidensä sekä niiden ja niiden lisenssinantajien ja palveluntarjoajien puolesta kieltäytyy nimenomaisesti kaikista takuista, niin nimenomaisista, epäsuorista, lakisääteisistä kuin muutakin, liittyen Palvelu, mukaan lukien kaikki implisiittiset takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeuteen ja loukkaamattomuuteen sekä takuut, jotka voivat syntyä kaupankäynnin, suorituksen, käytön tai kauppatavan yhteydessä. Rajoittamatta edellä mainittua, yritys ei anna takuuta tai sitoumuksia eikä esitä minkäänlaista vakuutusta siitä, että palvelu täyttää asiakkaan vaatimukset, saavuttaa halutut tulokset, on yhteensopiva tai toimii muiden ohjelmistojen, sovellusten, järjestelmien tai palveluiden kanssa, toimii keskeytyksettä, täytä suorituskyky- tai luotettavuusstandardit tai ole virheetön tai että virheet tai viat voidaan korjata.

Rajoittamatta edellä mainittua, yritys tai kukaan yrityksen tarjoaja ei esitä minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta: (i) Palvelun toiminnasta tai saatavuudesta taikka tiedoista, sisällöstä ja materiaaleista tai tuotteista sisällytetty siihen; (ii) että palvelu on keskeytymätöntä tai virheetöntä; (iii) Palvelun kautta toimitettujen tietojen tai sisällön tarkkuudesta, luotettavuudesta tai valuutasta; tai (iv) että Palvelussa, sen palvelimissa, Sisällössä tai Yrityksen puolesta tai sen puolesta lähetetyissä sähköposteissa ei ole viruksia, komentosarjoja, troijalaisia ​​hevosia, matoja, haittaohjelmia, aikapommeja tai muita haitallisia komponentteja.

Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli tietyntyyppisten takuiden tai rajoitusten poissulkemista kuluttajan lakisääteisissä oikeuksissa, joten jotkut tai kaikki yllä mainituista poikkeuksista ja rajoituksista eivät välttämättä koske sinua. Mutta tällöin tässä jaksossa esitettyjä poissulkemisia ja rajoituksia on sovellettava suurimmassa määrin sovellettavan lain nojalla.

Sovellettava laki

Maan lait, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä, säätelevät näitä ehtoja ja palvelun käyttöä. Sovelluksen käyttämiseen voidaan soveltaa myös muita paikallisia, osavaltion, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja.

Riitojen ratkaisu

Jos sinulla on Palveluun liittyviä huolenaiheita tai kiistoja, sitoudut ensin yrittämään ratkaisemaan kiistan epävirallisesti ottamalla yhteyttä yritykseen.

Euroopan unionin (EU) käyttäjien puolesta

Jos olet Euroopan unionin kuluttaja, voit hyötyä asuinmaasi lain pakollisista säännöksistä.

Yhdysvaltain lakien noudattaminen

Edustat ja takaat, että (i) et sijaitse maassa, johon sovelletaan Yhdysvaltain hallituksen vientikieltoa tai jonka Yhdysvaltojen hallitus on nimennyt terroristia tukevaksi maaksi, ja (ii) et ole lueteltu Yhdysvaltojen hallituksen luettelossa kiellettyjä tai rajoitettuja osapuolia.

Erotettavuus ja luopuminen

Ositettavuus

Jos jotakin näiden ehtojen säännöstä pidetään täytäntöönpanokelvottomana tai pätemättömänä, sitä muutetaan ja tulkitaan tällaisen säännöksen tavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman laajasti sovellettavan lain nojalla ja loput säännökset jatkavat täysimääräisesti ja voimaan.

luopuminen

Ellei tässä kohdassa toisin määrätä, näiden ehtojen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen tai vaatimus velvoitteen täyttämisestä ei vaikuta osapuolen kykyyn käyttää oikeutta tai vaatia tällaista suoritusta milloin tahansa sen jälkeen, eikä rikkomuksesta luopuminen ole luopumista kaikki myöhemmät rikkomukset.

Käännöstulkinta

Nämä käyttöehdot on ehkä käännetty, jos olemme asettaneet ne sinulle Palvelumme kautta. Hyväksyt, että kiistatapauksissa ensisijainen englanninkielinen teksti on ensisijainen.

Muutokset näihin ehtoihin

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata näitä ehtoja milloin tahansa. Jos tarkistus on olennainen, teemme kohtuullisia ponnisteluja ilmoittaaksemme siitä vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Mikä on olennainen muutos, määritetään oman harkintamme mukaan.

Jatkamalla palvelumme käyttöä tai käyttämistämme näiden muutosten voimaantulon jälkeen hyväksyt muutettujen ehtojen sitoumuksen. Jos et hyväksy uusia ehtoja kokonaan tai osittain, lopeta verkkosivuston ja palvelun käyttö.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä:

Sähköpostitse: ota yhteyttä [at] lydian.io

Vierailemalla tällä sivulla sivustossamme: https://lydian.io/contact/

Puhelinnumerolla: +65 6293 5591

ylittäävalikkopiiri