hjemanmeldelserom osskontakt
Søk
Generiske filtre
EN DE IT NL ES FR SV DA NO FI AR TL
lydian-logo
Bitcoin

Bitcoin (BTC)

Pris
$ 33,288.00
ethereum

Ethereum (ETH)

Pris
$ 2,020.63
cardano

Cardano (ADA)

Pris
$ 1.33
XRP

XRP (XRP)

Pris
$ 0.699403
litecoin

Litecoin (LTC)

Pris
$ 139.27
stellar

Stellar (XLM)

Pris
$ 0.269048

Betingelser

Les disse vilkårene nøye før du bruker tjenesten vår.

Sist oppdatert: April 25, 2021

Les disse vilkårene nøye før du bruker tjenesten vår.

Tolkning og definisjoner

Tolkning

Ordene som den første bokstaven er skrevet med store bokstaver, har betydninger definert under følgende betingelser. Følgende definisjoner skal ha samme betydning uavhengig av om de vises i entall eller flertall.

definisjoner

I henhold til disse vilkårene og betingelsene:

Tilknyttet selskap betyr et foretak som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med en part, der "kontroll" betyr eierskap av 50% eller mer av aksjene, eierandelen eller andre verdipapirer som er stemmeberettigede for valg av styremedlemmer eller annen forvaltningsmyndighet.

Konto betyr en unik konto opprettet for deg for å få tilgang til tjenesten vår eller deler av tjenesten vår.

Land refererer til Singapore.

Firma (referert til som “selskapet”, “vi”, “oss” eller “vårt” i denne avtalen) refererer til Lydian.io, Gateway West nr. 14-03A. 150 Beach Road 189720, Singapore.

Enhet betyr enhver enhet som har tilgang til Tjenesten, for eksempel en datamaskin, en mobiltelefon eller et digitalt nettbrett.

Tjeneste refererer til nettstedet.

Vilkår og betingelser (også referert til som "Vilkår") betyr disse vilkårene og betingelsene som utgjør hele avtalen mellom deg og selskapet om bruk av tjenesten.

Tredjeparts sosiale medietjenester betyr tjenester eller innhold (inkludert data, informasjon, produkter eller tjenester) levert av en tredjepart som kan vises, inkluderes eller gjøres tilgjengelig av tjenesten.

Nettstedet refererer til Lydian.io, tilgjengelig fra https://lydian.io/

Du mener den enkelte som får tilgang til eller bruker Tjenesten, eller selskapet eller annen juridisk enhet på vegne av at en slik person har tilgang til eller bruker Tjenesten, etter behov.

Bekreftelse

Dette er vilkårene for bruk av denne tjenesten og avtalen som fungerer mellom deg og selskapet. Disse vilkårene angir rettighetene og pliktene til alle brukere angående bruken av tjenesten.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du godtar og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene. Hvis du er uenig i noen del av disse vilkårene og betingelsene, har du kanskje ikke tilgang til tjenesten.

Du representerer at du er over 18 år. Selskapet tillater ikke de under 18 å bruke tjenesten.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er også betinget av at du godtar og overholder selskapets personvernregler. Våre personvernregler beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for innsamling, bruk og utlevering av din personlige informasjon når du bruker applikasjonen eller nettstedet og forteller deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg. Les personvernreglene nøye før du bruker tjenesten vår.

Brukerkontoer

Når du oppretter en konto hos oss, må du gi oss informasjon som er nøyaktig, fullstendig og oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på vilkårene, som kan føre til umiddelbar avslutning av kontoen din på vår tjeneste.

Du er ansvarlig for å beskytte passordet du bruker for å få tilgang til tjenesten og for aktiviteter eller handlinger under passordet ditt, enten passordet ditt er hos vår tjeneste eller en tredjepartstjeneste for sosiale medier.

Du godtar ikke å oppgi passordet ditt til tredjepart. Du må varsle oss umiddelbart når du blir oppmerksom på brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din.

Du kan ikke bruke som brukernavn navnet på en annen person eller enhet eller som ikke er lovlig tilgjengelig for bruk, et navn eller et varemerke som er underlagt noen rettigheter til en annen person eller enhet enn deg uten passende autorisasjon, eller et navn som er ellers støtende, vulgær eller uanstendig.

Opphavsrett

Tjenesten og dens originale innhold (unntatt innhold levert av deg eller andre brukere), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til selskapet og dets lisensgivere.

Tjenesten er beskyttet av copyright, varemerke og andre lover i både landet og utlandet.

Våre varemerker og handelsdresser kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller en tjeneste uten forutgående skriftlig samtykke fra selskapet.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av selskapet.

Selskapet har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernpolicyene eller fremgangsmåten til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner videre og godtar at selskapet ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av noe slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese vilkårene og personvernreglene til tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.

Oppsigelse

Vi kan avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forutgående varsel eller ansvar, av hvilken som helst grunn, inkludert uten begrensning hvis du bryter med disse vilkårene.

Ved avslutning opphører din rett til å bruke tjenesten umiddelbart. Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du bare slutte å bruke tjenesten.

Ansvarsbegrensning

Til tross for eventuelle skader du måtte pådra, vil hele ansvaret til selskapet og noen av dets leverandører under noen bestemmelse i disse vilkårene og ditt eksklusive middel for alt det foregående være begrenset til det beløpet som faktisk er betalt av deg gjennom tjenesten eller 100 USD hvis du ikke har kjøpt noe gjennom tjenesten.

I størst mulig grad tillatt etter gjeldende lov, skal ikke selskapet eller dets leverandører i noe tilfelle være ansvarlig for spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader overhodet (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, tap av data eller annen informasjon, for forretningsavbrudd, for personskade, tap av personvern som følge av eller på noen måte relatert til bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten, tredjeparts programvare og / eller tredjeparts maskinvare som brukes med tjenesten, eller ellers i forbindelse med noen bestemmelse i disse vilkårene), selv om selskapet eller en leverandør har blitt informert om muligheten for slike skader, og selv om løsningen mislykkes i dets vesentlige formål.

Noen stater tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, noe som betyr at noen av de ovennevnte begrensningene kanskje ikke gjelder. I disse statene vil hver parts ansvar være begrenset i størst mulig grad loven tillater.

Ansvarsfraskrivelse "SOM DET ER" og "SÅ TILGJENGELIG"

Tjenesten leveres til deg "SOM DET ER" og "SÅ TILGJENGELIG" og med alle feil og mangler uten garanti av noe slag. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver selskapet seg på sine egne vegne og på vegne av dets tilknyttede selskaper og dets og deres respektive lisensgivere og tjenesteleverandører, uansett om det er uttrykkelig, underforstått, lovbestemt eller på annen måte, med hensyn til Tjeneste, inkludert alle underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ikke-krenkelse, og garantier som kan oppstå som følge av handel, ytelse, bruk eller handelspraksis. Uten begrensning av det foregående, gir selskapet ingen garantier eller forpliktelser, og gir ingen representasjon av noe slag for at tjenesten vil oppfylle dine krav, oppnå de tiltenkte resultatene, være kompatibel eller arbeide med annen programvare, applikasjoner, systemer eller tjenester, opererer uten avbrudd, oppfyll ytelses- eller pålitelighetsstandarder eller vær feilfri eller at eventuelle feil eller mangler kan eller vil bli rettet.

Uten å begrense det foregående, gir verken selskapet eller noen av selskapets leverandører noen form for garanti av noe slag, uttrykkelig eller underforstått: (i) med hensyn til drift eller tilgjengelighet av tjenesten, eller informasjon, innhold og materialer eller produkter inkludert derpå; (ii) at tjenesten vil være uavbrutt eller feilfri; (iii) med hensyn til nøyaktighet, pålitelighet eller valuta for informasjon eller innhold som tilbys gjennom tjenesten; eller (iv) at tjenesten, serverne, innholdet eller e-postene som sendes fra eller på vegne av selskapet, er fri for virus, skript, trojanske hester, ormer, skadelig programvare, tidsbomber eller andre skadelige komponenter.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse typer garantier eller begrensninger for gjeldende lovbestemte rettigheter for en forbruker, så noen eller alle ovennevnte eksklusjoner og begrensninger kan ikke gjelde for deg. Men i et slikt tilfelle skal unntakene og begrensningene som er angitt i dette avsnitt, anvendes i størst grad håndheves i henhold til gjeldende lov.

Gjeldende lov

Landets lover, unntatt dets konflikter med lovregler, skal regulere disse vilkårene og din bruk av tjenesten. Din bruk av applikasjonen kan også være underlagt andre lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover.

Tvisteløsning

Hvis du har noen bekymringer eller tvister om tjenesten, godtar du å prøve å løse tvisten uformelt ved å kontakte selskapet.

For brukere av EU (EU)

Hvis du er en EU-forbruker, vil du dra nytte av alle obligatoriske bestemmelser i loven i landet du er bosatt i.

USAs juridiske samsvar

Du representerer og garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt USAs regjeringsembargo, eller som er blitt utpekt av USAs regjering som et "terroriststøttende" land, og (ii) du ikke er oppført på en hvilken som helst amerikansk regjeringsliste over forbudte eller begrensede parter.

Delbarhet og avvik

Ugyldighet

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses for å være uhåndhevende eller ugyldig, vil en slik bestemmelse bli endret og tolket for å oppnå målene for en slik bestemmelse i størst mulig grad i henhold til gjeldende lov, og de gjenværende bestemmelsene vil fortsette i full kraft og virkning.

Waiver

Unntatt som angitt her, skal unnlatelse av å utøve en rettighet eller å kreve oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til disse vilkårene, ikke påvirke en parts evne til å utøve en slik rettighet eller kreve slik oppfyllelse når som helst etterpå, og fraskrivelse av brudd skal ikke utgjøre et frafall eventuelle senere brudd.

Oversettelse tolkning

Disse vilkårene og betingelsene kan ha blitt oversatt hvis vi har gjort dem tilgjengelige for deg på vår tjeneste. Du samtykker i at den originale engelske teksten skal seire i tilfelle en tvist.

Endringer i disse vilkårene

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er et materiale, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å gi minst 30 dagers varsel før nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli bestemt etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten vår etter at disse revisjonene trer i kraft, samtykker du til å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, helt eller delvis, kan du slutte å bruke nettstedet og tjenesten.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss:

På e-post: kontakt [at] lydian.io

Ved å besøke denne siden på vår hjemmeside: https://lydian.io/contact/

På telefonnummer: +65 6293 5591

kryssemeny-sirkel