hemomdömenom osskontaktaRäknaren
Sök
Generiska filter
EN DE NL IT ES FR
lydian-logotyp
bitcoin

Bitcoin (BTC)

Pris
$ 39,804.00
ethereum

Eterum (ETH)

Pris
$ 2,563.84
cardano

Cardano (ADA)

Pris
$ 1.32
XRP

XRP (XRP)

Pris
$ 0.731733
litecoin

Litecoin (LTC)

Pris
$ 141.09
stjärn

Stellar (XLM)

Pris
$ 0.277318

ansvarsfriskrivning

Läs noga innan du använder vår tjänst.

Senast uppdaterad: April 25, 2021

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord som den första bokstaven är versal med har betydelser definierade under följande förhållanden. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

I denna ansvarsfriskrivning:

  • Företaget (kallas antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i denna cookiepolicy) hänvisar tillLydian.io, Gateway West # 14-03A. 150 Beach Road 189720, Singapore.
  • Du avser Användaren, personen som har åtkomst till Tjänsten eller företaget eller någon annan juridisk enhet för vilken en sådan person har tillgång till eller använder Tjänsten, i tillämpliga fall.
  • Webbplats refererar till https://lydian.io .
  • Tjänsten hänvisar till webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i tjänsten är endast avsedd för allmän information.

Företaget tar inget ansvar för fel eller utelämnanden i innehållet i tjänsten.

Under inga omständigheter ska företaget hållas ansvarigt för några speciella, direkta, indirekta, följdskador eller tillfälliga skador eller skador som helst, vare sig i en avtalshandling, försumlighet eller andra skador som uppstår på grund av eller i samband med användningen av tjänsten eller innehållet i tjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att göra tillägg, raderingar eller modifieringar av innehållet på tjänsten när som helst utan föregående meddelande. 

Företaget garanterar inte att tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Tjänsten kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte tillhandahålls eller underhålls av eller på något sätt kopplat till företaget.

Observera att företaget inte garanterar noggrannhet, relevans, aktualitet eller fullständighet av någon information på dessa externa webbplatser.

Ansvarsfriskrivning för fel och utelämnanden

Informationen som tillhandahålls av tjänsten är endast för allmän vägledning i frågor av intresse. Även om företaget vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att innehållet i tjänsten är både aktuellt och korrekt kan fel uppstå. Med tanke på den förändrade karaktären hos lagar, regler och förordningar kan det finnas förseningar, utelämnanden eller felaktigheter i informationen i tjänsten.

Företaget ansvarar inte för några fel eller utelämnanden, eller för de resultat som erhållits från användningen av denna information.

Ansvarsfriskrivning för rättvis användning

Företaget kan använda upphovsrättsskyddat material som inte alltid har godkänts specifikt av upphovsrättsinnehavaren. Företaget gör sådant material tillgängligt för kritik, kommentarer, nyhetsrapportering, undervisning, stipendier eller forskning.

Företaget anser att detta utgör en ”rättvis användning” av sådant upphovsrättsskyddat material enligt avsnitt 107 i USA: s upphovsrättslag.

Om du vill använda upphovsrättsskyddat material från tjänsten för dina egna ändamål som går utöver rättvis användning, måste du få tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Åsikter uttryckt ansvarsfriskrivning

Tjänsten kan innehålla åsikter och åsikter som är författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis den officiella policyn eller ståndpunkten för någon annan författare, byrå, organisation, arbetsgivare eller företag, inklusive företaget.

Kommentarer som publiceras av användare är deras enda ansvar och användarna tar det fulla ansvaret, ansvaret och skulden för eventuella förtal eller tvister som härrör från något skrivet i eller som ett direkt resultat av något skrivet i en kommentar. Företaget är inte ansvarigt för kommentarer som publiceras av användare och förbehåller sig rätten att radera kommentarer av någon anledning.

Ansvarsfriskrivning

Informationen om tjänsten tillhandahålls med förståelsen att företaget inte häri sysslar med att tillhandahålla juridisk, redovisning, skatt eller annan professionell rådgivning och tjänster. Som sådan bör den inte användas som ersättning för samråd med professionell bokföring, skatt, juridisk eller annan kompetent rådgivare.

Under inga omständigheter ska företaget eller dess leverantörer vara ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador som uppstår på grund av eller i samband med din åtkomst eller användning eller oförmåga att komma åt eller använda tjänsten.

Ansvarsfriskrivning "Använd på egen risk"

All information i tjänsten tillhandahålls "som den är", utan garanti för fullständighet, noggrannhet, aktualitet eller för de resultat som erhållits från användningen av denna information, och utan någon garanti av något slag, uttryckt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till garantier för prestanda, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte.

Företaget är inte ansvarigt gentemot dig eller någon annan för något beslut som fattats eller åtgärder som vidtagits i förlängning av informationen som tillhandahålls av tjänsten eller för några följdskador, speciella eller liknande skador, även om de informeras om möjligheten till sådana skador.

ANSVARSFRISKRIVNING AV HÖG RISKINVESTERING

'Lydian.io' ('Lydian.io') tillåter sina användare (nedan: "Användare" eller "Användare") att handla med mycket spekulativa investeringar som innebär en betydande risk för förlust. Sådan handel är inte lämplig för alla investerare så användarna måste se till att de förstår riskerna innan de handlas. 'Lydian.io' hanterar inte eller erbjuder inga juridiska, skattemässiga, redovisnings- eller investeringsråd eller rekommendationer angående lämplighet, lönsamhet, investeringsstrategi eller andra frågor av det slaget.

Alla användare och potentiella användare bör noggrant läsa följande riskinformation och varningar i detta dokument innan de ansöker till 'Lydian.io' för att använda sin programvara och innan de börjar handla på olika finansiella marknader med olika finansiella instrument. Det noteras dock att detta dokument inte kan eller avslöjar eller förklarar alla risker och andra viktiga aspekter som är involverade i handel med Forex, CFD och Cryptocurrency. Meddelandet var utformat för att förklara i allmänna termer arten av de risker som är involverade när man hanterar Forex, CFD och Cryptocurrency på ett rättvist och icke-vilseledande sätt.

PÅ HÖG RISKNatur av handeln gör 'LYDIAN.IO' EXPLICITT INTE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER ELLER GARANTIER ATT ANVÄNDAREN GÖR NÅGOT RESULTAT ELLER ATT ANVÄNDAREN INTE TAPAR NÅGON ELLER ALLA INSATT INVESTERINGSFONDER.

Handel med Forex, CFD: er och kryptovalutor är MYCKET SPECULATIV OCH MYCKET RISK och är inte lämplig för alla i allmänheten, men bara för de investerare som:

(a) Förstå och är villiga att ta de ekonomiska, juridiska och andra riskerna.

(b) Ta hänsyn till deras personliga ekonomiska förhållanden, ekonomiska resurser, livsstil och skyldigheter är ekonomiskt kapabla att ta på sig förlusten av hela deras investering.

(c) Ha kunskapen att förstå Forex, CFD och Cryptocurrency trading och de underliggande tillgångarna och marknaderna.

'Lydian.io' kommer inte att ge användarna råd om Forex, CFD: er och kryptovalutor, de underliggande tillgångarna och marknaderna eller lämna några investeringsrekommendationer. Så om användaren inte förstår de risker som är inblandade bör han söka råd och konsultation från en oberoende finansiell rådgivare. Om användaren fortfarande inte förstår de risker som är förknippade med handel med Forex, CFD och Cryptocurrency, borde han inte alls handla.

Forex, CFD och Cryptocurrency är derivatinstrument som härleder sitt värde från priserna på de underliggande tillgångarna / marknaderna som de hänvisar till (till exempel valutor, aktieindex, aktier, metaller, indexfutures, terminer etc.). Det är därför viktigt att användaren förstår de risker som är förknippade med handeln i den relevanta underliggande tillgången / marknaden eftersom fluktuationer i priset på den underliggande tillgången / marknaden kommer att påverka lönsamheten för hans handel.

Några sådana risker inkluderar

Volatilitet - Rörelser i priset på underliggande tillgångar / marknader kan vara volatila och oförutsägbara. Detta kommer att ha en direkt inverkan på användarens vinster och förluster. Att förstå volatiliteten hos en underliggande marknad hjälper användarna att vägleda hur de ska handla och hur mycket de är villiga att förlora.

Marknadssvängningar - En svängning är en plötslig förändring i priset på ett underliggande tillgångspris från en nivå till en annan. Olika faktorer kan leda till gap (till exempel ekonomiska händelser eller marknadsannonser) och gap kan uppstå både när den underliggande marknaden är öppen och när den är stängd. När dessa faktorer inträffar medan den underliggande marknaden är stängd kan priset på den underliggande marknaden när den öppnas igen (och därmed vårt härledda pris) skilja sig markant från slutkursen, utan möjlighet att stänga din handel däremellan. "Gapping" kan resultera i en betydande förlust (eller vinst).

Marknadslikviditet - Priserna på Forex, CFD och kryptovalutor kommer att påverkas av bland annat förändrade utbuds- och efterfrågeförhållanden, statliga, jordbruks-, kommersiella och handelsprogram och politik, nationella och internationella politiska och ekonomiska händelser och de rådande psykologiska egenskaperna. av den relevanta marknadsplatsen och vissa av Forex, CFD: er och Cryptovalutas underliggande tillgångar kanske inte blir omedelbart likvida till följd av minskad efterfrågan på den underliggande tillgången. Så marknadsförhållandena kan förändras avsevärt på mycket kort tid, och därför kan det under vissa marknadsförhållanden vara omöjligt för användarens order att genomföras, vilket kan leda till förluster.

Det är underförstått att när det gäller handel med valutor kan det finnas situationer, rörelser och / eller förhållanden som inträffar under helgen, i början av veckan eller intradagen efter publiceringen av betydande makroekonomiska siffror, ekonomiska eller politiska nyheter som gör valutamarknader öppnas med prisnivåer som kan skilja sig väsentligt från tidigare priser.

* HÖG-RISK-INVESTERINGSVARNING *

Handel med Forex, CFD och Cryptocurrency innebär en risk att förlora din investering. Detta riskvarningsmeddelande kan inte och avslöjar inte alla risker och andra viktiga aspekter av option och derivathandel. Du bör inte spekulera med kapital som du inte har råd att förlora. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom vår webbplats Köp- och leveransvillkor och Integritetspolicy innan du börjar använda vår tjänst.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om denna ansvarsfriskrivning kan du kontakta oss:

  • Via e-post: kontakta [at] lydian.io
  • Genom att besöka denna sida på vår hemsida: https://lydian.io/contact/
  • Via telefon: +65 6293 5591
passeramenykrets